044/5586218
predseda@hsztj.sk
Žiar 367, 032 05 Žiar
Tiesňové volanie 18 300

S veľkým zármutkom oznamujeme

Vážení priatelia,

dňa 15.11.2020 nás vo veku 90 rokov opustil najstarší člen KS Seniorov HS Západné Tatry - juh  Michal Šroll. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 19.11.2020 dome smútku na Vrbickom cintoríne. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

V dome smútku aj na nádvorí platia pravidlá pre Covid 19.

Partneri

Horská záchranná služba
Icar
Tepron