044/5586218
predseda@hsztj.sk
Žiar 367, 032 05 Žiar
Tiesňové volanie 18 300

Ocenenie našich seniorov za ich odpracované roky 2020

Partneri

Horská záchranná služba
Icar
Tepron