044/5586218
predseda@hsztj.sk
Žiar 367, 032 05 Žiar
Tiesňové volanie 18 300

Pietna spomienka

V sobotu sme dokončili údržbu pietneho miesta, ktoré si ako každý rok pýta menšie opravy. V nedeľu len symbolicky sme si chceli uctiť našich kolegov a obete nešťastí v Západných Tatrách položením vencov k pamätníku. V prípade, že sa rozhodnete navštívít pietne miesto chceme všetkých návštevníkov poprosiť o dodržiavanie hygienických opatrení v rámci COVID-19 pandémie

Partneri

Horská záchranná služba
Icar
Tepron