044/5586218
predseda@hsztj.sk
Žiar 367, 032 05 Žiar
Tiesňové volanie 18 300

Pietna spomienka zrušená

Na základe COVID-19 opatrení platných od 1.10.2020 sa Pietna spomienka ruší. Ľudia môžu ísť vzdať pietu obetiam našich hôr individuálne pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel

Partneri

Horská záchranná služba
Icar
Tepron